Om projektet

Inget om oss utan oss! Svenskars påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) var ett tvåårigt projekt (2021-2023) som drevs av HandikappHistoriska föreningen med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektet genomfördes tillsammans med Fonden för mänskliga rättigheter som arbetsgivare och Folkrörelsearkivet för Uppsala län som följeslagande arkivarie och har haft stöd av en referensgrupp som listas längre ner.

Projektet har haft som syfte att samla ihop unika upplevelser från personer som haft en nyckelroll i svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Projektledare Maria Johansson.

Referensgrupp

Till projektet Inget om oss utan oss! har det funnits en referensgrupp som har bistått projektgruppen med tips och råd under projektets gång. Referensgruppen har också lovat att efter projektets slut hjälpa till att sprida materialet som tagits fram.

Referensgruppen har bestått av personer från följande organisationer/myndigheter:

Bok om konventionen

Vi har skrivit en fantastisk bok om hur konventionen blev till och Sveriges roll i det. Den är gratis och finns att ladda ner som pdf och talbok. 
Jag vill ladda ner boken
Med stöd från Allmänna Arvsfonden, logga.Handikapphistoriska Föreningen, logga.
menu-circle