Boken om hur konventionen blev till och Sveriges roll i det

Vi har skrivit en bok om svenskars medverkan i framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Den är gratis att ladda ner!

Ladda ner boken (pdf)Ladda ner talbok (Daisy)Sammanfattning på teckenspråk

En lättläst version kommer inom kort.

Bokomslag. Rubriken "Inget om oss utan oss!" bredvid en illustrerad blå glödlampa med knuten hand inuti.

Personer intervjuade i boken

Birgitta Andersson, porträttfoto.

Birgitta Andersson

Roll under tiden för förhandlingarna: tidigare ordförande i DHR, SHIA och HandikappHistoriska Föreningen. Verksam inom funktionshinderrörelsen sedan slutet på 60-talet.

Roll vid tiden för intervjun: aktiv i FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

Hansherman von Axelson, porträttfoto.

Hansherman von Axelson

Roll under tiden för förhandlingarna: kanslichef Handikappombudsmannen och verksamhetschef på dess Tillgänglighetscenter.

Roll vid tiden för intervjun: utredare vid tidigare Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Myndigheten för delaktighet.

Anna Bruce, porträttfoto.

Anna Bruce

Roll under tiden för förhandlingarna: doktorand och expert, deltog genom Handikappombudsmannen.

Roll vid tiden för intervjun: forskare vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Jan Eliasson, porträttfoto.

Jan Eliasson

Roll under tiden för förhandlingarna: ordförande i FN:s generalförsamling 2005-2006, stod nära Bengt Lindqvist.

Roll vid tiden för intervjun: ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI.

Lars Grönwall, porträttfoto.

Lars Grönwall

Roll under tiden för förhandlingarna: departementsråd och tillförordnad rättschef Socialdepartementet, ledde utredningen Ds 2008:23.

Roll vid tiden för intervjun: pensionär.

Charlotta Göller, porträttfoto.

Charlotta Göller

Roll under tiden för förhandlingarna: internationell sekreterare/ombudsman Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Hörselskadades Riksförbund (HRF), närvarade vid förhandlingarna genom World Federation of the Deafblind (WFDB).

Roll vid tiden för intervjun: programansvarig och folkrättsrådgivare, Fonden för mänskliga rättigheter, projektgruppen Inget om oss utan oss.

Thomas Hammarberg, porträttfoto.

Thomas Hammarberg

Roll under tiden för förhandlingarna: svensk ambassadör för mänskliga rättigheterv1994-2002, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center 2002-2005. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012. FN-rådgivare för mänskliga rättigheter i Europa, Centralasien och Kaukasus 2001-2003. Tidigare generalsekreterare Amnesty International och Rädda Barnen.

Roll vid tiden för intervjun: pensionär.

Kerstin Jansson, porträttfoto.

Kerstin Jansson

Roll under tiden för förhandlingarna: departementssekreterare Socialdepartementet, ledare för den svenska regeringsdelegationen till förhandlingarna vid två möten, 2005 och 2006.

Roll vid tiden för intervjun: pensionerad från Diskrimineringsombudsmannen.

Elaine Johansson, porträttfoto.

Elaine Johansson

Roll under tiden för förhandlingarna: Förbundsordförande i Riksförbundet FUB under 1990-talet. Styrelseledamot i Inclusion International under samma tidsperiod. Jobbade fram till pension som chef på Eldorado i Göteborg - ett aktivitets- och kunskapscenter för personer med omfattande intellektuell funktionsnedsättning.

Roll vid tiden för intervjun: Sedan 1999 ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och numera också ordförande i FUB Västra Götaland.

Markku Jokinen, porträttfoto.

Markku Jokinen

Roll under tiden för förhandlingarna: ordförande för World Federation of the Deaf (WFD). I den rollen samarbetade han med svensken Lars-Åke Wikström, som dessvärre inte lever längre och Markku får därför ge en bild av hur döv- och teckenspråksperspektivet drevs under förhandlingarna.

Roll vid tiden för intervjun: verksamhetsledare Finlands Dövas Förbund, expertmedlem i finska Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning under Människorättsdelegationen.

Annika Jyrwall, porträttfoto.

Annika Jyrwall Åkerberg

Roll under tiden för förhandlingarna: FN:s barnrättskommitté, Handikappförbunden (nuv. Funktionsrätt Sverige), deltog i svenska delegationen till förhandlingarna.

Roll vid tiden för intervjun: senior juridisk rådgivare Civil Rights Defenders, styrelseledamot Institutet för mänskliga rättigheter.

Jaan Kaur, porträttfoto.

Jaan Kaur

Roll under tiden för förhandlingarna: ombudsman och internationell sekreterare DHR.

Roll vid tiden för intervjun: ordförande DHR Region Stockholm.

Tomas Lagerwall, porträttfoto.

Tomas Lagerwall

Roll under tiden för förhandlingarna: generalsekreterare Rehabilitation International.

Roll vid tiden för intervjun: pensionär och ordförande PRO Trögd.

Lars Lindberg, porträttfoto.

Lars Lindberg

Roll under tiden för förhandlingarna: politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

Roll vid tiden för intervjun: projektledare Nordens välfärdscenter.

Ola Linder, porträttfoto.

Ola Linder

Roll under tiden för förhandlingarna: studerande.

Roll vid tiden för intervjun: jurist i projektet Funktionsrättsbyrån, intressepolitisk utredare LSS-frågor, Funktionsrätt Sverige.

Eva Lisskar Dahlgren, porträttfoto.

Eva Lisskar Dahlgren

Roll under tiden för förhandlingarna: kansliråd vid Regeringskansliet. Deltog i slutförhandlingarna av konventionen, ansvarade för översättningen till svenska, handlade undertecknande och ratificering samt skrev den första rapporten till övervakningskommittén.

Roll vid tiden för intervjun: pensionerad från Regeringskansliet.

Guy Lööv, porträttfoto.

Guy Lööv

Roll under tiden för förhandlingarna: arbetade med statliga utredningar vid Regeringskansliet, bakgrund i Synskadades Riksförbund och som intressepolitisk ombudsman på DHR.

Roll vid tiden för intervjun: pensionär.

Lars Lööw, porträttfoto.

Lars Lööw

Roll under tiden för förhandlingarna: Handikappombudsman, agerade som svensk NHRI och företrädde tillsammans med Irlands NHRI samtliga institutioner. Tidigare ordförande för Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige.

Roll vid tiden för intervjun: överdirektör för Arbetsförmedlingen.

Kicki Nordström, porträttfoto.

Kicki Nordström

Roll under tiden för förhandlingarna: ordförande World Blind Union, representant för International Disability Alliance.

Roll vid tiden för intervjun: pensionär, aktiv i Synskadades Riksförbunds distrikt och lokalförening samt Lidingö FN-förening.

Tiina Nummi-Södergren, porträttfoto.

Tiina Nummi-Södergren

Roll under tiden för förhandlingarna: arbetade på Shia (nuvarande My Right), förbundsordförande Synskadades Riksförbund 2004-2011.

Roll vid tiden för intervjun: första vice ordförande Synskadades Riksförbund, jurist/rådgivare Independent Living Institute, funktionshinderaktivist.

Adolf Ratzka, porträttfoto.

Adolf Ratzka

Roll vid tiden före och under förhandlingarna: importerade 1983 Independent Living-filosofin och konceptet personlig assistans genom kontantstöd till Skandinavien. Grundare av STIL och var dess ordförande fram till 1994. Grundare av Independent Living Institute och var dess verksamhetsledare fram till 2017. ENIL:s första ordförande 1989-1992.

Roll vid tiden för intervjun: styrelseordförande Independent Living Institute.

Maryanne Rönnersten

Roll under tiden för förhandlingarna: projektledare Handikappsförbundens samarbets⁠organ (nuvarande Funktionsrätt Sverige), bl.a. projektet ”Agenda 22” om genomförande av FN:s standardregler.

Roll vid tiden för intervjun: pensionär.

Jan-Peter Strömgren, porträttfoto.

Jan-Peter Strömgren

Roll under tiden för förhandlingarna: ordförande International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH), förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund (HRF), ordförande Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS), ledamot av regeringens funktionshinderdelegation.

Roll vid tidpunkten för intervjun: ordförande i HandikappHistoriska Föreningen (HHF).

Jimmie Trevett

Roll under tiden för förhandlingarna: förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, medlem i svenska regeringsdelegationen till förhandlingarna.

Roll vid tiden för intervjun: andre vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Christina Wahrolin, porträttfoto.

Christina Wahrolin

Roll under tiden för förhandlingarna: före detta förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund, medlem i svenska regeringsdelegationen till förhandlingarna, ledamot av European Disibility Forum (EDF), före detta ordförande i Europeiska hörselskadadeorganisationen (EFHOH), ledamot i EU:s Ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Roll vid tiden för intervjun: vice ordförande ABF Värmlands län.

Bengt Westerberg, porträttfoto.

Bengt Westerberg

Roll under tiden för förhandlingarna: partiledare Folkpartiet 1983-95, riksdagsledamot (FP) 1984-94 och socialminister (FP) 1991-94.

Roll vid tiden för intervjun: några styrelseuppdrag.

Karin Westlund, porträttfoto.

Karin Westlund

Roll under tiden för förhandlingarna: förbundsordförande DHR.

Roll vid tiden för intervjun: före detta förbundsordförande DHR.

Maria Johansson, porträttfoto.

Maria Johansson

Författare till boken, genomförde intervjuerna och projektledare för projektet Inget om oss utan oss.

Citat från intervjuerna

Jan-Peter Strömgren

Jag skulle vilja att unga personer inom funktionshinderrörelsen verkligen läser på sin historia och jobbar med att ta reda på vad alla de här personerna har gjort under resans gång som de säkert i många fall inte kan namnen på. Det är mängder av människor både inom och utom Sverige som gjort stora insatser som kan inspirera de yngre att ta tag i olika saker. Det skulle jag verkligen önska och drömma. Det är själva projektets idé, att få fram ett underlag som kan stimulera framförallt yngre människor när de engagerar sig i funktionshinderrörelsen.

Lars Lööw

På första mötet, när Mexiko hade tagit initiativet och det hade landat i att vara en konvention om mänskliga rättigheter och förhandlingar skulle ske i Geneve. På det mötet lade man upp formerna för mötet och där bestämdes det ett antal saker som fick betydelse för processen. Inte minst att civilsamhället skulle ha en minst lika betydelsefull roll som under framtagningen av barnkonventionen. Den erfarenheten fanns från den processen.

Thomas Hammarberg

Han (Bengt Lindqvist) skulle nog inte ha accepterat just det uttrycket, men jag upplevde honom som min lärare, faktiskt. Han tog upp frågorna på ett väldigt klokt sätt och så var han ju realistisk, samtidigt som han drev på. Och mycket principiell, naturligtvis. Han var verkligen en klippa. Jag hoppas att han inte blir bortglömd. Jag skulle vilja att det var lite mer uppmärksamhet kring vad han faktiskt gjorde och vad han betydde. Dels för att en del av de saker som han drev fortfarande inte har förståtts av alla, och dessutom så... Vi bör lyssna till de personer som gav omvärlden något att tänka på och därmed kunde reformera. Han var en reformator.

Anna Bruce

Det handlade mycket om att gräva i mänskliga-rättigheter-lagstiftningen och i systemet för att hitta argument för att legitimera och förpacka det här nya, som skulle in för att det skulle bli verkningsfullt. Det var ju det det handlade om. Hur kan man formulera artiklarna så att de faktiskt blir verktyg? Och att de kan användas sen? Och att de täcker allt som behöver täckas? Ja, det var det man pratade om. Det var det som gällde liksom.

Kicki Nordström

Jag tror att det var enigheten inom NGO:s trots alla olikheter (som var framgångskonceptet, som gjorde att det lyckades). Ibland råkar vi i luven på varandra på grund av att våra behov kommer i konflikt med varandra. Kan man inte ge och ta, då löser man aldrig några knutar. Man måste kanske offra lite grann för någon annans skull, som kanske har ett ännu bättre och mer berättigat behov än den andra. Så då får man göra det. Det tror jag var en av framgångarna, och att vi träffades morgon, middag och kväll och mycket mittemellan också. Vi höll seminarier och lärde varandra om varandras olika möjligheter och förutsättningar. Det var väldigt lärorikt. Jag tror vi måste göra så, vi kan inte stanna här, vi måste fortsätta.

Hansherman von Axelson

Jag tror den har någon typ av drogeffekt, den här konventionen. Man kan förhålla sig till den på två sätt. Antingen tänker man att "det här är för mycket, för svårt, för jobbigt, jag behöver inte förstå det här. Jag jobbar med min politik och mina grejer, jag behöver inte engagera mig i konventionen. Eller så går man in och funderar vad den betyder på riktigt.

Annika Jyrwall Åkerberg

...en macka i en påse var det stående begreppet. "Vi tar en macka där bortifrån i en påse och så sätter vi oss och diskuterar där", liksom! Det var väldigt mycket lunchdiskussioner och det var jättehäftigt. Funktionsrättsrörelsen utnyttjade ju det här jättebra. Att man bjöd in, antingen i förberedda möten redan innan, eller om det blev någon utmanande fråga under sessionen så bjöd man in till lunchmöte och så där. Så det var full aktivitet, verkligen, på alla nivåer under förhandlingarna.

Karin Westlund

Det var nästan så att vi grät alltså. Det var en gråtlycka. Jag vet bara lyckoruset och liksom att... Vi skulle få en konvention... Samtidigt så var det var som var fascinerande där nere (sista mötet med ad hoc-kommittén i FN i New York) var ju att en hel värld strålade samman och mot samma mål. Det var nog det kraftigaste man kan känna... Sen kom Jan Eliasson in och gratulerade. Det var väldigt... Jag känner det än i dag hur glada vi var allihop och kände en lycka över att "nu får vi en konvention" och förhoppningsvis lite bättre då också.

FN-pass, Karin Westlund, från 25 augusti 2006.

Hur blev det?

Projektets primära syfte har varit att dokumentera historien och de svenskar som medverkade i framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den avslutande frågan och det sista kapitlet i boken ägnas dock åt frågan som inte gått att undvika: Blev det som du hade tänkt dig? Utöver det har utåtriktade aktiviteter genomförts där vi belyst historien utifrån situationen i dag. Ett sådant tillfälle var det miniseminarium projektet anordnade under MR-dagarna i november 2022.

Med stöd från Allmänna Arvsfonden, logga.Handikapphistoriska Föreningen, logga.
menu-circle