En sajt om svenskar som påverkade när konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning togs fram.

Hur gick det till när konventionen kom till och vilka var svenskarna som bidrog? Vi hoppas kunna ge dig glädje och nytta av att få en bild av historien samt hitta fakta och inspiration i kampen för mänskliga rättigheter, förverkligandet av konventionen och möjligheten att påverka!

Historien bakom konventionen

Hur gick det till i FN? Möt svenskarna som var med och påverkade.

Skaffa boken

En bok om hur konventionen blev till och Sveriges roll i det. Gratis att ladda ner i tillgängliga format.

Om projektet

Om projektet, boken, sajten och oss som står bakom.

Bok om konventionen

Vi har skrivit en fantastisk bok om hur konventionen blev till och Sveriges roll i det. Den är gratis och finns att ladda ner som pdf och talbok. 
Jag vill ladda ner boken
Med stöd från Allmänna Arvsfonden, logga.Handikapphistoriska Föreningen, logga.
menu-circle