Tillgänglighet som förutsättning för mänskliga rättigheter

Hur gick diskussionerna om tillgänglighet under förhandlingarna? Vad säger konventionen och tillhörande dokument om tillgänglighet?

Ta del av ett samtal med Hans von Axelson och Charlotta Göller.

Med stöd från Allmänna Arvsfonden, logga.Handikapphistoriska Föreningen, logga.
menu-circle